Lejer du selv ud - lad os hjælpe og få det høje fradrag på kr. 41.800

Få kr. 41.800 i fradrag når du udlejer dit feriehus 

2 måder at udleje på:        1) Full-service - bureauprovision 29%                                

                                           2) Selvudlejer uden markedsføring - 5%

Fritidshusejerne er en non-profit interesseorganisation for personer, der ejer eller har interesse for sommerhuse, herunder også udlejning. Foreningen er stiftet i 2013 bl.a. med det formål at hjælpe sommerhusejere med informationer, herunder også at forbedre vilkårene for dem der udlejer. En reduktion af de store bureauers avancer på mere end 40 % af lejeindtægter er også et emne, der optager foreningen.

Fritidshusejerne finder det urimeligt, at de, der vælger at leje ud selv, ”snydes” for det høje skattefri grundbeløb, der nu udgør kr. 41.800.  Hvis man vælger selv at gøre arbejdet med at udleje, er det skattefri grundbeløb kun på kr. 11.500.

Feriehusdirect, der er stiftet i 2014, og som har et full-servicekoncept, bygger på de principper, som Fritidshusejerne anbefaler, hvilket bl.a. indebærer:

 • Fast lav avance, intet krav til antal uger, ejer kan frit leje ud selv, obligatorisk kontrol af alle huse, opsigelsesfrist 48 timer.

Tager vi udgangspunkt i en bureauavance på 40 %, som ofte er gældende, så skal et hus lejes ud for minimum kr. 69.667, for at ejer kan få kr. 41.800 - bureauet tager altså 27.867 for arbejdet. Hertil kommer ofte gebyrer, kursfortjenester, avance på rengøring, strøm og vand, som ikke deles med husejeren. Reduceres avancen til eksempelvis 29% er der kr. 7.664 mere til husejeren.

For at give den enkelte sommerhusejer frit valg mellem selv at udleje eller lade et bureau varetage opgaverne, har Fritidshusejerne udviklet et nyt koncept for det, vi kalder ”selvudlejere”. Dette koncept benytter FeriehusDirects danske og tyske platforme.

Er man ”selvudlejer”, så sørger man selv for at skaffe lejerne, modtage lejerne, afhjælpe problemer under udlejningen mv.

Lejer du dit hus ud, eller overvejer du det, så har du derfor nu to meget attraktive modeller at vælge igennem – begge med skattefrit fradrag på kr. 41.800. Du kan vælge FeriehusDirects full-service model til en avance på kun 29%,  eller du kan vælge modellen for ”selvudlejere”, som Fritidshusejerne har udviklet, som er en ren administrationsmodel med en pris helt nede på 5% .

Opkrævning og afregning sker efter vores almindelige forretningsbetingelser.

Du kan læse om dine muligheder her:  

Full-service

 • Avance 29 %
 • Markedsføring på egen hjemmeside samt internationale portaler (Feline, Cofman, Fejo, Visit Denmark, Atraveo m.fl.)
 • Obligatorisk rengøring(lejerskiftekontrol)
 • Lejebevis - Tryghedsforsikring inkluderet, herunder for skader på hus
 • Garanteret betaling ved afbestilling af bekræftede lejemål senere end 4 uger før indflytning
 • Intet krav til antal uger
 • Ejer har fuld dispositionsret til at udleje selv (dog med respekt af allerede indgåede lejemål)
 • Opsigelsesfrist 48 timer
 • Lejemål afregnes månedsvis forud
 • Skattefrit fradrag på kr. 41.800
 • Lejerservice - vi varetager kontakten til lejer ved eventulle problemer/reklamationer.
 • Rådgivning om indretning med videre

 

 

Selvudlejer uden markedsføring i samarbejde med Fritidshusejerne

Avance 5%.

 • Husene markedsføres ikke af Fritidshusejerne
 • Ejer leverer alle oplysninger på lejer
 • FeriehusDirect står for udstedelse af lejebevis og opkrævning af betaling
 • Opsigelsesfrist 48 timer
 • Lejemål afregnes månedsvis forud
 • Skattefrit fradrag på kr. 41.800

FeriehusDirect - udlejning uden omveje

Vi formidler feriehuse på markedets mest fordelagtige vilkår for såvel ejer som lejer. Vi aflønner vores rengøringspersonale et godt stykke over det øvrige marked, idet vi ikke tjener på rengøringen – det giver lavere priser til lejerne, højere løn til rengøringspersonalet og bedre rengjorte og gennemkontrollerede huse til gavn for ejer og lejer. I Danmark er vi i husene efter hvert lejemål og overlader det ikke til lejerne selv at udfylde lister eller andet. 

Kontakt os

FeriehusDirect ApS
Maglebjergvej 13
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 70 70 78 68

Email: info@feriehusdirect.dk