Afbestilling

Der er ikke fortrydelsesret ved bestilling af ferieboliger. Når du booker, er dette det første led i en lang række handlinger. Huset spærres for andre kunder, ejer underrettes om udlejningen, mv. Det er derfor kun muligt at afbestille i henhold til vores formidlingsbestemmelser. 

§4 Ændring/annullering af lejeaftalen
Lejeaftalen kan fra lejers side udelukkende ændres eller annulleres, således som anført her.

Ved annullering til og med 46 dage før lejemålet påbegyndelse, betales 20 % af lejebeløbet. Ved annullering fra og med 45 dage før indflytning og til og med den 30. dag før indflytning, erlægges 80 % af lejebeløbet, ved annullering senere end 30 dage før lejemålets påbegyndelse, betales det fulde beløb uanset årsagen til annullering.