Aflæsning af el- og vandmåler

Såfremt der skal aflæses elmåler og/eller vandmåler, vil det fremgå af den fremsendte Voucher.

Her er også angivet hvor måleren sidder, samt hvordan du indsender tælleraflæsningen til os.

Ved manglende aflæsning fastsættes forbruget skønsmæssigt af FeriehusDirect.