Depositum

Depositum skal dække variable omkostninger, typisk el-forbrug, og eventuelle skader på feriehus eller grund under opholdet.

Størrelsen af depositum afhænger af hustype/størrelse og fremgår under beskrivelsen af det enkelte hus, ligesom det fremgår af bestillingssiden, når I booker huset.

Depositum indbetales sammen med sidste rate af lejen.

Efter afrejsen modregnes forbruget i depositummet. Vi indbetaler/tilbagebetaler overskydende depositum senest 21 dage efter afrejse, såfremt vi senest 8 dage efter afrejse har modtaget kontooplysninger fra lejer.   

Dækker depositummet ikke omkostningerne, vil der finde efterfakturering sted.