Reklamationer

Skulle der undtagelsesvis være forhold, der giver anledning til en reklamation, bedes I øjeblikkeligt underrette FeriehusDirect, således at problemet kan løses/afhjælpes.

Henvender I jer ikke under opholdet, kan klage ikke ske efterfølgende.