Privatlivspolitik

Dataansvar

FeriehusDirect, som du er kunde hos enten som lejer eller husejer, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvilke oplysninger vi behandler, samt hvordan disse behandles.

Helt generelt gælder, at vi kun behandler almindelige personoplysninger. Disse oplysninger bruges til forretningsmæssige formål. Virksomheden behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af virksomhedens formål, herunder akkvisition af huse til udlejning samt udlejning af disse.

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

FeriehusDirect er dataansvarlig og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Til dette formål har virksomheden udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på virksomhedens dataansvarlige:

Virksomhedens CVR-nr: 36198249

Kontaktperson: Jesper Peter Leerbeck

Adresse: Maglebjergvej 5C

Postnummer: 2800 Kgs. Lyngby

Mail: jpl@FeriehusDirect.dk

 

Behandling af personoplysninger

Virksomheden behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger på kunder samt potentielle kunder:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger af eks. navn, postadresse, Facebookprofil samt evt. telefonnummer og e-mailadresse.

 

Her indsamler virksomheden oplysninger fra

Normalt får virksomheden oplysningerne fra dig, hjemmesider, salgsportaler mv.

 

Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger

Virksomheden behandler dine personoplysninger til:

 • Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
 • At kunne opfylde dine ønsker til at leje/udleje
 • Behandling, der måtte følge af lovkrav
 • Information om feriehusmarkedet, udlejning, indrapportering til Danmarks Statistik mv.

Formål med behandling af personoplysninger:

 • Virksomhedens kundehåndtering, reklamering, fremsendelse af tilbud og nyhedsmails, herunder betaling af leje mv. samt afregning af sådanne beløb.
 • Som led i virksomhedens aktiviteter

 

Legitime interesser

I det omfang virksomheden behandler dine oplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine rettigheder i henhold til virksomhedens drift
 • Relevant information om feriehuse, turisme, udlejning mv.
 • Opfyldelse af betalingsforpligtelser, herunder opkrævning af og registrering af betaling af leje, evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso.
 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige oplysninger i en periode efter din sidste kontakt med virksomheden (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).

 

Samtykke

Virksomhedens behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller andet lovligt grundlag end samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Virksomheden videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Virksomheden opbevarer dine personoplysninger i en periode fra sidste kontakt og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer virksomheden dine almindelige oplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for sidste kontakt.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve, mails mv.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod virksomhedens behandling, ved at henvende dig til virksomhedens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger virksomheden om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik efter behov.

Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Revisionshistorik

Dette bilag er udarbejdet af FeriehusDirect den 28.09.2022