Depositum

Depositum skal dække variable omkostninger, typisk el-forbrug, og eventuelle skader på feriehus eller grund under opholdet.

Størrelsen af depositum afhænger af hustype/størrelse og fremgår under beskrivelsen af det enkelte hus, ligesom det fremgår af bestillingssiden, når I booker huset.

Depositum indbetales sammen med sidste rate af lejen.

Efter afrejsen modregnes forbruget i depositummet. Vi indbetaler/tilbagebetaler overskydende depositum til den konto, som depositummet blev indbetalt fra, senest 21 dage efter afrejse. 

Såfremt beløbet skal indbetales til en anden konto, skal reg. nummer og kontonummer angives i forbindelse med bestillingen. 

Dækker depositummet ikke omkostningerne, vil der finde efterfakturering sted.

 

 

FeriehusDirect - udlejning uden omveje

Vi formidler feriehuse på markedets mest fordelagtige vilkår for såvel ejer som lejer. Vi aflønner vores rengøringspersonale et godt stykke over det øvrige marked, idet vi ikke tjener på rengøringen – det giver lavere priser til lejerne, højere løn til rengøringspersonalet og bedre rengjorte og gennemkontrollerede huse til gavn for ejer og lejer. I Danmark er vi i husene efter hvert lejemål og overlader det ikke til lejerne selv at udfylde lister eller andet. 

Kontakt os

FeriehusDirect ApS
Maglebjergvej 5C
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 70 70 78 68

Email: info@feriehusdirect.dk